Her Hakkı Saklıdır. 2019
196 ÜLKEDE GEÇERLİ ULUSLARARASI GEÇERLİ İZİN BELGELİ YÖK ve MEB ONAYLI
CERTİFİKA ID: 9007350
ANA SAYFA
QUARK NEDİR?
BİOENERJİ NEDİR?
GALERİ / SERTİFİKALAR
AURANIZ NE RENK?
İLETİŞİM
BİOENERJİ TERAPİSİ UYGULANAN RAHATSIZLIKLAR >>
BİOENERJİ UZMANI KİMDİR ? >>
HASTALIK NEDİR ? >>
QUARK NEDİR?

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren fizikçilerin teorileri ve gözlemleri atomun içinde o güne kadar bilinmeyen yeni bir dünyayı daha gözler önüne serdi.

Atomun nötron ve protonunun çok sayıda parçacıktan oluştuğunu gördüler. Bu parçacıklar üzerine yapılan çalışmalar atomun dolayısıyla maddenin yapısıyla ilgili birçok ön kabulü de yerle bir eden bir dizi gerçeğin ortaya çıkışına sebep oldu.

Artık ne atom bildiğimiz atom, ne de madde bildiğimiz maddeydi. Büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu bildiğimiz maddenin aslında bir enerji yığını olduğu ortaya çıkmasıyla materyalizm en yıkıcı darbeyi aldı. Tüm dünyayı maddeden ibaret sananlar maddenin fizik ötesi yapısıyla karşılaştılar.
QUARK NEDİR?

Quark maddenin en temel bileşenlerinden biridir.

Quark lar bir araya gelerek hadron adını alan birleşik parçacıkları oluştururlar. Bu bileşik parçacıkların en kararlı olanları proton ve nötron’dur. Diğer bir değişle proton ve nötron quark denilen daha küçük parçacıklardan oluşur.

Quarklar asla yalnız şekilde bulunmazlar. Her zaman hadronların dahilinde bulunurlar. Quarklar şu ana kadar gözlemlenmiş değildir. Yapılan hesaplar ve teorik yorumlar neticesinde var olduğu düşünülür. Quarkları ayırmaya çalışıldığında uzaklığın artmasıyla çekim gücü artar ve bunları ayırmak gittikçe zorlaşır.

Quarkların yanı sıra fiziğin kabul ettiği bir parçacık da leptonlardır. Elektron da lepton’dur. Altı quark ve altı lepton olduğu bu on iki parçacığın bugün tüm evreni meydana getirdiği kabul gören yaklaşımdır.

Quarkların leptonlar dan en önemli farklarından biri quarkların birbirine güçlü kuvvetli bağlı olması ve elektronların bundan etkilenmemesidir.

Quark ve leptonların yanı sıra bir de alan parçacıkları vardır. Bunlar etkileşimin aracı olan parçacıklardır ve bozon olarak adlandırılır.

Atom altı parçacıklar öyle hareketli, renkli ve kalabalık dünyadır ki parçacık fiziği 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren fiziğin en önemli dallarından biri haline gelmiştir.

Parçacık fiziğin ortaya koyduğu buluşların nasıl bir dünyadan bahsettiğini en güzel özetleyen sözlerden biri profesör Hasn-Peter DÜRR’ ün şu sözleridir:

Madde her ne ise maddeden yapılmamıştır.
Bioenerjist Osman Oktay

İletişim: 0553 934 7545
Adresimiz İnönü Mahallesi 7004 Sokak Pektemek İş Hanı Kat: 2 Akyazı
Sosyal Medya Paylaşımlarımız